Säädökset alkuperäisinä: 2018

250/2018
Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
249/2018
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta
248/2018
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
247/2018
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
246/2018
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
245/2018
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
244/2018
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta 
243/2018
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
242/2018
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
241/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
240/2018
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
239/2018
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 156 §:n muuttamisesta
238/2018
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
237/2018
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
236/2018
Laki vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:n muuttamisesta
235/2018
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
234/2018
Laki vakuutusten tarjoamisesta
233/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2018
232/2018
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
231/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta
230/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018
229/2018
Ulkoministeriön asetus takaisinmaksusitoumuslomakkeista
228/2018
Valtioneuvoston asetus maksuhyvityksestä audiovisuaalisiin tuotantoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
227/2018
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
226/2018
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
225/2018
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2016–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
224/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
223/2018
Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
222/2018
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
221/2018
Valtioneuvoston asetus henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
220/2018
Valtioneuvoston asetus köysiratalaitteistojen käytöstä ja tarkastamisesta
219/2018
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
218/2018
Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista
217/2018
Laki rikoslain muuttamisesta
216/2018
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 ja 51 §:n muuttamisesta
215/2018
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta
214/2018
Laki työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista
213/2018
Laki Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
212/2018
Laki Ilmatieteen laitoksesta
211/2018
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
210/2018
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
209/2018
Laki kirkkolain muuttamisesta
208/2018
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 
207/2018
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
206/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
205/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
204/2018
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta
203/2018
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
202/2018
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta
201/2018
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.