Säädökset alkuperäisinä: 2018

300/2018
Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta
299/2018
Laki lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdystä sopimuksesta
298/2018
Laki valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
297/2018
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
296/2018
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta
295/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutuksen tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista
294/2018
Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta
293/2018
Valtioneuvoston asetus vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistavasta
292/2018
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
291/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
290/2018
Laki vesihuoltolain muuttamisesta
289/2018
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 ja 28 §:n muuttamisesta
288/2018
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
287/2018
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
286/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
285/2018
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
284/2018
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
283/2018
Laki rautatielain muuttamisesta
282/2018
Laki ilmailulain muuttamisesta
281/2018
Laki tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
280/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
279/2018
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta
278/2018
Valtioneuvoston asetus Patanajärvenkankaan luonnonsuojelualueesta
277/2018
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
276/2018
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
275/2018
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta
274/2018
Valtioneuvoston asetus ilman liikennelupaa sallittavasta kaupallisesta tavaraliikenteestä tiellä
273/2018
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä
272/2018
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
271/2018
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun muuttamisesta
270/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen ennakkoilmoituksesta
269/2018
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
268/2018
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
267/2018
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
266/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
265/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kylvösiemenseoksista
264/2018
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
263/2018
Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta
262/2018
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
261/2018
Valtioneuvoston asetus erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarin virkojen sijoittamisesta
260/2018
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
259/2018
Laki elatustukilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
258/2018
Laki perintökaaren 2 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
257/2018
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 6 ja 8 a §:n muuttamisesta
256/2018
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
255/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 12 ja 18 §:n muuttamisesta
254/2018
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta
253/2018
Äitiyslaki
252/2018
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta
251/2018
Laki kilpailulain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.