Säädökset alkuperäisinä: 2018

350/2018
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
349/2018
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
348/2018
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 42 ja 91 §:n muuttamisesta 
347/2018
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
346/2018
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
345/2018
Laki rautatielain muuttamisesta
344/2018
Laki rautatiekuljetuslain 8 a §:n muuttamisesta
343/2018
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
342/2018
Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta
341/2018
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
340/2018
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
339/2018
Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta
338/2018
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta 
337/2018
Laki merilain muuttamisesta
336/2018
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 23 ja 24 §:n muuttamisesta
335/2018
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
334/2018
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
333/2018
Laki liikennevakuutuslain 2 §:n muuttamisesta
332/2018
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta
331/2018
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain muuttamisesta
330/2018
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta
329/2018
Laki laivavarustelain 11 §:n muuttamisesta
328/2018
Laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 
327/2018
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 3 b ja 12 §:n muuttamisesta
326/2018
Laki kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
325/2018
Laki kaupunkiraideliikenteestä annetun lain muuttamisesta
324/2018
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
323/2018
Laki kalastuslain 95 §:n muuttamisesta
322/2018
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
321/2018
Laki jätelain 59 §:n muuttamisesta
320/2018
Laki ilmailulain muuttamisesta
319/2018
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
318/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 ja 17 §:n muuttamisesta
317/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta
316/2018
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
315/2018
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
314/2018
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
313/2018
Laki autoverolain 1 ja 34 e §:n muuttamisesta
312/2018
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
311/2018
Laki arvonlisäverolain 73 §:n muuttamisesta
310/2018
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
309/2018
Laki aluskiinnityslain muuttamisesta
308/2018
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 70 ja 77 §:n muuttamisesta
307/2018
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
306/2018
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
305/2018
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
304/2018
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta
303/2018
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
302/2018
Laki ajokorttilain muuttamisesta
301/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.