Säädökset alkuperäisinä: 2018

400/2018
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
399/2018
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
398/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista
397/2018
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Itävallan kanssa tehdystä sopimuksesta
396/2018
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
395/2018
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
394/2018
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
393/2018
Valtioneuvoston asetus Pietarissa sijaitsevien tilojen myynnistä Suomen tasavallan hallitukselle Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta
392/2018
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
391/2018
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
390/2018
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
389/2018
Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
388/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen teknisestä tuesta yleisopetuksen laadunparantamisohjelman tasa-arvon lisäämiseksi Etiopian kanssa tehdystä sopimuksesta
387/2018
Laki ajokorttilain muuttamisesta
386/2018
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
385/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
384/2018
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen I muuttamisesta
383/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2018
382/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Etiopian kanssa tehdystä sopimuksesta
381/2018
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta
380/2018
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
379/2018
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
378/2018
Laki työaikalain 18 ja 35 §:n muuttamisesta
377/2018
Laki työsopimuslain muuttamisesta
376/2018
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta
375/2018
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
374/2018
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta
373/2018
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
372/2018
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
371/2018
Laki Ruokavirastosta
370/2018
Laki autoverolain muuttamisesta
369/2018
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Espanjan kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
368/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 50 §:n kumoamisesta
367/2018
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 3 §:n muuttamisesta
366/2018
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
365/2018
Valtioneuvoston asetus eräistä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehtävistä hakemuksista
364/2018
Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
363/2018
Valtiovarainministeriön asetus Suomalaiset kansallismaisemat Saaristomeri, Tammerkoski, Oulankajoen luonnon- ja kulttuurimaisemat, Porvoonjokilaakso ja Vanha Porvoo sekä Olavinlinna ja Pihlajavesi -juhlarahoista
362/2018
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
361/2018
Valtioneuvoston asetus yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista
360/2018
Verohallinnon päätös palautuksen maksamisesta maksuosoituksena
359/2018
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta
358/2018
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
357/2018
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
356/2018
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 69 §:n muuttamisesta
355/2018
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta
354/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
353/2018
Laki valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisesta
352/2018
Laki ulosottomaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
351/2018
Laki tieliikennelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.