Säädökset alkuperäisinä: 2018

1300/2018
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1299/2018
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1298/2018
Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
1297/2018
Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa annetun lain muuttamisesta
1296/2018
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
1295/2018
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
1294/2018
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1293/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista
1292/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1291/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta
1290/2018
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2019–2020
1289/2018
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1288/2018
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1287/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1286/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2019 myönnettävästä avustuksesta
1285/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1284/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
1283/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1282/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1281/2018
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta perustietoasiakirjasta
1280/2018
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
1279/2018
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2019 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1278/2018
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
1277/2018
Laki rikoslain 29 luvun 4 a ja 12 §:n muuttamisesta
1276/2018
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1275/2018
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1274/2018
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1273/2018
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
1272/2018
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1271/2018
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1270/2018
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1269/2018
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1268/2018
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
1267/2018
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1266/2018
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
1265/2018
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
1264/2018
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta
1263/2018
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta 
1262/2018
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 
1261/2018
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa annettavista tiedoista
1260/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1259/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1258/2018
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2019 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1257/2018
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuonna 2019
1256/2018
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2019
1255/2018
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1254/2018
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1253/2018
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1252/2018
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2019 maksettavasta rintama-avustuksesta
1251/2018
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.