Säädökset alkuperäisinä: 2018

450/2018
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
449/2018
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
448/2018
Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta 
447/2018
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
446/2018
Laki Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
445/2018
Laki jätelain muuttamisesta
444/2018
Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta
443/2018
Laki päästökauppalain muuttamisesta
442/2018
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
441/2018
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
440/2018
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
439/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
438/2018
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
437/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
436/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
435/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
434/2018
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
433/2018
Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
432/2018
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
431/2018
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
430/2018
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
429/2018
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
428/2018
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnon opetussektorille palestiinalaishallinnon kanssa tehdystä sopimuksesta
427/2018
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan (ESP) säännöstöön ja kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen sekä siihen liittyvään säännöstöön tehtyjen muutosten voimaantulosta
426/2018
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
425/2018
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
424/2018
Laki esitutkintalain 10 luvun muuttamisesta
423/2018
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
422/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
421/2018
Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta
420/2018
Valtioneuvoston asetus Ruokavirastosta
419/2018
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
418/2018
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
417/2018
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
416/2018
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
415/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
414/2018
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
413/2018
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
412/2018
Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
411/2018
Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä
410/2018
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
409/2018
Laki maksulaitoslain 39 §:n muuttamisesta
408/2018
Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 b §:n muuttamisesta
407/2018
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
406/2018
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
405/2018
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 18 §:n muuttamisesta
404/2018
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta
403/2018
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
402/2018
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
401/2018
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.