Säädökset alkuperäisinä: 2018

600/2018
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
599/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
598/2018
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
597/2018
Laki työsopimuslain 3 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
596/2018
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
595/2018
Liikesalaisuuslaki
594/2018
Ulkoministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä
593/2018
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2018/1001 Malediivien tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
592/2018
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
591/2018
Ulkoministeriön asetus Nepalin Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolmatta vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
590/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
589/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
588/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
587/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2018–2019
586/2018
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
585/2018
Laki MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
584/2018
Laki turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta
583/2018
Laki rautatielain muuttamisesta
582/2018
Laki meripelastuslain muuttamisesta
581/2018
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
580/2018
Laki luotsauslain muuttamisesta
579/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
578/2018
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
577/2018
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
576/2018
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
575/2018
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
574/2018
Laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
573/2018
Laki ratalain muuttamisesta
572/2018
Laki maantielain muuttamisesta
571/2018
Laki ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta
570/2018
Laki autoverolain muuttamisesta
569/2018
Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
568/2018
Laki kaivoslain 87 §:n muuttamisesta
567/2018
Laki yhteismetsälain 39 §:n muuttamisesta
566/2018
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
565/2018
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta 
564/2018
Laki ulkoilulain muuttamisesta
563/2018
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta
562/2018
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
561/2018
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
560/2018
Yksityistielaki
559/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinjalostustoimintaan liittyvien asetusten kumoamisesta
558/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta
557/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2016–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
556/2018
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
555/2018
Laki metsästyslain muuttamisesta
554/2018
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
553/2018
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
552/2018
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
551/2018
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.