Säädökset alkuperäisinä: 2018

650/2018
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta 
649/2018
Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta 
648/2018
Laki joukkorahoituslain 19 §:n muuttamisesta
647/2018
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
646/2018
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
645/2018
Laki sijoituspalvelulain 12 luvun 1 §:n muuttamisesta
644/2018
Laki eläkesäätiölain 132 §:n muuttamisesta
643/2018
Laki tartuntatautilain 18 §:n muuttamisesta
642/2018
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
641/2018
Laki rautatielain 94 §:n muuttamisesta
640/2018
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
639/2018
Laki asianajajista annetun lain 5 c §:n muuttamisesta
638/2018
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta
637/2018
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta
636/2018
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
635/2018
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 11 §:n muuttamisesta
634/2018
Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
633/2018
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
632/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain IV osan 1 luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
631/2018
Laki tilastolain 10 ja 22 §:n muuttamisesta
630/2018
Laki maksulaitoslain 37 §:n muuttamisesta
629/2018
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
628/2018
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 14 §:n muuttamisesta
627/2018
Laki vakuutuskassalain 165 §:n muuttamisesta
626/2018
Laki konttilain 19 §:n muuttamisesta
625/2018
Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun 29 §:n muuttamisesta
624/2018
Laki vakuutusyhtiölain 30 luvun 1 §:n muuttamisesta
623/2018
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
622/2018
Laki turvallisuusselvityslain 22 ja 36 §:n muuttamisesta
621/2018
Laki sijoitusrahastolain 133 §:n muuttamisesta
620/2018
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
619/2018
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
618/2018
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 10 §:n muuttamisesta
617/2018
Laki siviilipalveluslain 25 §:n muuttamisesta
616/2018
Laki henkilöstörahastolain 61 §:n muuttamisesta
615/2018
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 31 §:n muuttamisesta
614/2018
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
613/2018
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 43 §:n muuttamisesta
612/2018
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 43 §:n muuttamisesta
611/2018
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 57 §:n muuttamisesta
610/2018
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta
609/2018
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
608/2018
Laki merityösopimuslain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
607/2018
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
606/2018
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
605/2018
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
604/2018
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
603/2018
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 
602/2018
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta
601/2018
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.