Säädökset alkuperäisinä: 2018

750/2018
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
749/2018
Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta
748/2018
Verohallinnon päätös vuoden 2018 kiinteistöverotuksen päättymisestä
747/2018
Verohallinnon päätös myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn tarkoitetun ajoneuvon väliaikaista verotonta käyttöä koskevan ilmoituksen antamisesta Verohallinnolle ja ajoneuvon käytöstä pidettävästä kirjanpidosta
746/2018
Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
745/2018
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa säädettyjen laiminlyöntimaksujen enimmäis- ja vähimmäismäärien tarkistamisesta
744/2018
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
743/2018
Laki Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdystä laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta
742/2018
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
741/2018
Laki ratalain 18 ja 89 §:n muuttamisesta
740/2018
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 b §:n muuttamisesta
739/2018
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
738/2018
Laki ajoneuvoverolain 2 ja 35 §:n muuttamisesta
737/2018
Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta 
736/2018
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta
735/2018
Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 21 §:n kumoamisesta
734/2018
Laki ajokorttilain muuttamisesta
733/2018
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
732/2018
Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta
731/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun muuttamisesta
730/2018
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
729/2018
Tieliikennelaki
728/2018
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 
727/2018
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 
726/2018
Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta
725/2018
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
724/2018
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
723/2018
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
722/2018
Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta
721/2018
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a ja 3 c §:n muuttamisesta
720/2018
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
719/2018
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella
718/2018
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
717/2018
Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa
716/2018
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
715/2018
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
714/2018
Lukiolaki
713/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021
712/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021
711/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2018–2021
710/2018
Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 79 §:n muuttamisesta
709/2018
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta
708/2018
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
707/2018
Laki hallintolainkäyttölain 39 b §:n muuttamisesta
706/2018
Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 5 §:n muuttamisesta 
705/2018
Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta
704/2018
Laki ajoneuvolain 39 §:n muuttamisesta
703/2018
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 
702/2018
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta
701/2018
Laki tupakkalain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.