Säädökset alkuperäisinä: 2018

900/2018
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
899/2018
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta
898/2018
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 56 §:n muuttamisesta
897/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
896/2018
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
895/2018
Valtioneuvoston asetus kilpailulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
894/2018
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
893/2018
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
892/2018
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta
891/2018
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
890/2018
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
889/2018
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
888/2018
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
887/2018
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 ja 14 §:n muuttamisesta
886/2018
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
885/2018
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta
884/2018
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain muuttamisesta
883/2018
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
882/2018
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta
881/2018
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
880/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin maksullisista suoritteista
879/2018
Laki Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta
878/2018
Laki kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdystä yhteistyösopimuksesta
877/2018
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä
876/2018
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta
875/2018
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta
874/2018
Laki rikoslain muuttamisesta
873/2018
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta
872/2018
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
871/2018
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
870/2018
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 ja 30 §:n muuttamisesta
869/2018
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 18 ja 21 §:n muuttamisesta
868/2018
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 6 ja 8 luvun muuttamisesta 
867/2018
Laki sijoituspalvelulain 13 a luvun 2 §:n muuttamisesta
866/2018
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 ja 12 luvun muuttamisesta
865/2018
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta
864/2018
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
863/2018
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 4 ja 38 §:n muuttamisesta
862/2018
Laki ydinenergialain muuttamisesta
861/2018
Laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 12 a §:n muuttamisesta
860/2018
Laki terveydensuojelulain 3 ja 50 §:n muuttamisesta
859/2018
Säteilylaki
858/2018
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista
857/2018
Valtioneuvoston asetus kaasulaiteasetuksen kumoamisesta
856/2018
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
855/2018
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen II muuttamisesta
854/2018
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
853/2018
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta
852/2018
Valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista
851/2018
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 luvun 22 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.