Säädökset alkuperäisinä: 2018

1350/2018
Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1349/2018
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 18 ja 43 §:n muuttamisesta
1348/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista
1347/2018
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1346/2018
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1345/2018
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1344/2018
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1343/2018
Laki varainsiirtoverolain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
1342/2018
Laki lahjanlupauslain 3 §:n muuttamisesta
1341/2018
Laki ulosottokaaren 2 luvun 6 §:n ja 4 luvun 33 §:n muuttamisesta
1340/2018
Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta
1339/2018
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n muuttamisesta
1338/2018
Laki aravarajoituslain 12 ja 18 §:n muuttamisesta
1337/2018
Laki aravalain 6 §:n muuttamisesta
1336/2018
Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1335/2018
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 
1334/2018
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
1333/2018
Laki kaupparekisterilain 9 ja 21 §:n muuttamisesta
1332/2018
Laki ryhmärakennuttamislain 25 §:n muuttamisesta
1331/2018
Laki asuntokauppalain muuttamisesta
1330/2018
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
1329/2018
Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
1328/2018
Laki huoneistotietojärjestelmästä
1327/2018
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1326/2018
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1325/2018
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1324/2018
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1323/2018
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 51 §:n muuttamisesta
1322/2018
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1321/2018
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 §:n muuttamisesta
1320/2018
Laki takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1319/2018
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1318/2018
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1317/2018
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1316/2018
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1315/2018
Laki kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019
1314/2018
Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
1313/2018
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1312/2018
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 12 §:n muuttamisesta
1311/2018
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta
1310/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1309/2018
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1308/2018
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta
1307/2018
Laki tieliikennelain 89 ja 91 §:n muuttamisesta
1306/2018
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1305/2018
Laki ajokorttilain 4 §:n muuttamisesta
1304/2018
Laki ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta
1303/2018
Laki liikenteen palveluista annetun lain II OSAN 5 luvun 6 §:n ja II OSAN 6 luvun 8 §:n muuttamisesta 
1302/2018
Raideliikennelaki
1301/2018
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.