848/2018

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta lihan ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2018 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6  §:n 2 kohdassa tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan myöntää:

1) kirjanpitovelvollisille lihan ostajille lihan kuljetusavustusta vuodelta 2018;

2) meijereille maidon kuljetusavustusta vuodelta 2017;

3) keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea vuodelta 2018.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksiin tuotantopaikalta teurastamoon tai poroteurastamoon.

2 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeista tai -päiväkirjoista ilmenevien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja liha on tuotettu liitteessä 1 mainitulla maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (5/2015), jäljempänä tukialueasetus, mukaisella tukialueella.

Lihan kuljetusavustusta voidaan tukivuodelta 2018 maksaa enintään liitteen 1 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan lihan kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

3 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2018 myöntää liitteessä 2 mainituilla pohjoisen tuen alueilla vuonna 2017 tuottajilta keräillystä täysmaidosta euroina tuhatta litraa kohti enintään liitteen 2 mukaisesti.

Jos avustuksen saajan maidon kuljetusavustuksen ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista avustusta ei makseta ylittävältä osalta.

4 §
Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki

Kotieläintaloudelle välttämättömien palveluiden turvaamiseksi voidaan keinosiemennysalan toimijoille, joilla tai joiden palveluksessa olevalla henkilöllä on eläinsuojelulain (247/1996) 29 §:ssä säädetty kelpoisuus tai jotka ovat kotieläinjalostuslain (794/1993) 6 §:ssä tarkoitettuja luvanhaltijoita, jotka saavat harjoittaa muuta keinosiementämistä kuin keinosiementämistä kotitilalla, myöntää eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea liitteessä 3 mainituilla pohjoisen tuen alueilla sellaisista tukivuonna 2018 keinosiementämistä varten tehdyistä työmatkoista, jotka käynnin suorittaja tekee keinosiementämiseen kuuluvien välttämättömien tehtävien suorittamiseksi kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle. Jos käynnin suorittajalla ei työn luonteen vuoksi ole varsinaista työpaikkaa, voidaan tukea myöntää matkoista, jotka hän tekee keinosiementämisen suorittamiseksi asunnoltaan kotieläintaloutta harjoittavalle tilalle. Tukea voidaan myöntää enintään 15,00 euroa käyntikertaa kohti.

Jos tuen saajan eräiden kotieläintalouden palvelujen tukena ja muutoin samaan tarkoitukseen saaman kuljetusavustuksen tai muun tuen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty, tämän asetuksen mukaista tukea ei makseta ylittävältä osalta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Juha Vanhatalo

Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3—P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 39,41
C3—P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 39,41
C3—P4
Posio 69,07
C4—P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta tukialueeseen P5 kuuluvia osia 69,07
C4—P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä tukialueasetuksen liitteessä 1 tarkoitetut alueet 157,84

Liite 2

MAIDON KULJETUSAVUSTUS

Kunta euroa/1000 litraa
Kajaani 6,23
Paltamo 8,13
Ristijärvi 8,40
Sotkamo 7,86
Vaala 4,82
Hyrynsalmi 10,03
Keminmaa 6,50
Kuhmo 10,30
Simo 5,53
Tervola 9,07
Tornio 8,36
Kemijärvi 8,85
Pello 14,93
Pudasjärvi 7,49
Puolanka 10,34
Ranua 8,08
Rovaniemi 11,17
Suomussalmi 13,01
Taivalkoski 8,92
Ylitornio 11,52
Kuusamo 1,73
Posio 4,67
Kittilä 20,06
Kolari 16,92
Pelkosenniemi 16,53
Salla 16,38
Savukoski 23,04
Sodankylä 18,97
Enontekiö 25,75
Inari 30,63
Muonio 21,68
Utsjoki 36,32

Liite 3

ERÄIDEN KOTIELÄINTALOUDEN PALVELUJEN TUKI

Kunta

Enontekiö

Hyrynsalmi

Inari

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.