819/2018

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen (1323/2001) 1 §:n 1 momentti ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti asetuksessa 681/2017 ja 3 § asetuksessa 197/2007, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, joita koulutuksen järjestäjät voivat periä oppilailta ja opiskelijoilta perusopetuslain (628/1998), lukiolain (714/2018) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla.


3 §
Lukio

Lukiolain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ulkomailla järjestettävässä lukiokoulutuksessa opiskelijoilta voidaan periä maksuja enintään 2 420 euroa vuodessa. Espanjan suomalaisessa lukiossa opiskelijalta voidaan kuitenkin periä maksuja enintään 2 900 euroa vuodessa.

Lukiolain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa, jota yksityinen koulutuksen järjestäjä järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän erityisen koulutustehtävän perusteella, opiskelijoilta perittävistä maksuista on voimassa, mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään.

Lukiolain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulta aineopiskelijalta voidaan periä opetuksesta maksu, joka on enintään 50 prosenttia opintojakson järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä opiskelijaa kohden lasketuista vuosikustannuksista.

Lukiolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisen tutkinnon kokeesta opiskelijalta voidaan periä enintään 50,5 euron suuruinen maksu.

Ylioppilastutkinnosta perittävistä maksuista säädetään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Matti Sillanmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.