594/2018

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2018

Ulkoministeriön ilmoitus tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2271/96 liitteessä tarkoitetuista säädöksistä

Ulkoministeriö ilmoittaa tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta toimilta suojautumisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/96 täydentävistä säännöksistä annetun lain (265/1998) 4 §:n nojalla, että mainitun neuvoston asetuksen liitteessä, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1100, tarkoitettujen säädösten tekstit ovat yleisön nähtävinä ja saatavissa ulkoministeriössä, joka antaa niistä tietoja myös suomeksi ja ruotsiksi, osoite Merikasarmi, Laivastokatu 22, 00160 Helsinki, puhelin 0295 16001.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2018

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari Virolainen

Lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.