361/2018

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävistä lentoasemista ja satamista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ilmailulain (864/2014) 128 a §:n sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 7 e §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ilmailulain 128 a § laissa 282/2018 sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 7 e § laissa 285/2018:

1 §

Ilmailulain (864/2014) 128 a §:ssa sekä eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 7 e §:ssä tarkoitettuja yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittäviä lentoasemia ja satamia ovat unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteessä II määritellyt ydinverkon lentoasemat ja merisatamat.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Maija Rönkä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.