732/2017

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annettuun IMDG-säännöstöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.406(96) Lontoossa 13 päivänä toukokuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 28 päivänä kesäkuuta 2017.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Katja Viertävä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.