732/2017

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 11/1981) liittyvään vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annettuun IMDG-säännöstöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.406(96) Lontoossa 13 päivänä toukokuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 niin kuin niistä on sovittu.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt muutokset 28 päivänä kesäkuuta 2017.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)
(Muutokset ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ja saatavissa Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla osoitteessa www.trafi.fi sekä Liikenteen turvallisuusvirastossa, joka antaa niistä myös tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Katja Viertävä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.