174/2017

Helsinki 24 päivänä maaliskuuta 2017

Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen kansallisia ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 516/2014 perustuvan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevan kansallisen ohjelman sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 515/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 513/2014 perustuvan, yhtenä kansallisena ohjelmana esitettävän sisäisen turvallisuuden rahastoa koskevan kansallisen ohjelman hallinnointiin siltä osin kuin kansalliset ohjelmat kuuluvat Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla.

2 §
Kansallisten ohjelmien hallintotehtävistä vastaava viranomainen

Hallintotehtävät, jotka koskevat 1 §:ssä tarkoitettuja kansallisia ohjelmia ja jotka sisäasioiden rahastoista annetun lain soveltamista Ahvenanmaalla koskevan maakuntalain (Ahvenanmaan säädöskokoelma 8/2017) mukaan hoitaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus, siirretään tällä asetuksella sisäministeriön hoidettavaksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 tarkoitettuna vastuuviranomaisena ja tarkastusviranomaisena Ahvenanmaalla toimii sisäministeriö.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsinki 24 päivänä maaliskuuta 2017

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.