Säädökset alkuperäisinä: 2017

684/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 57 §:n muuttamisesta
683/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
682/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
681/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
680/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta
679/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista
678/2017
Valtiovarainministeriön asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetusta vähäisestä taloudellisesta toiminnasta
677/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
676/2017
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista
675/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
674/2017
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
673/2017
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
672/2017
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
671/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
670/2017
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 2 ja 3 muuttamisesta
669/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista
668/2017
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista
667/2017
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
666/2017
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
665/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1770 Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
664/2017
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2016 verotuksen päättymisestä
663/2017
Verohallinnon päätös yksityisten apteekkien liikevaihdon keskiarvosta vuonna 2016
662/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
661/2017
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
660/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista
659/2017
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
658/2017
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta
657/2017
Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta
656/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
655/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
654/2017
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
653/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
652/2017
Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
651/2017
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.