286/2016

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman nro antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta 9/16 15.4.2016 29.4.2016

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Hallituskatu 3 A, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 0295 16 2200.

Neuvoston direktiivi 2002/57/EY (32002L0057); EYVL N:o L 193, 20.7.2002, s. 74
Neuvoston direktiivi 2002/68/EY (32002L0068); EYVL N:o L 195, 24.7.2002, s. 32
Komission direktiivi 2003/45/EY (32003L0045); EYVL N:o L 138, 5.6.2003, s. 40
Komission direktiivi 2003/61/EY (32003L0061); EYVL N:o L 165, 3.7.2003, s. 23
Komission direktiivi 2009/74/EY (32009L0074); EUVL N:o L166, 27.6.2009, s. 40
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/11/EU (32016L0011); EUVL N:o L 3, 6.1.2016, s. 48

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2016

Osastopäällikkö
Risto Artjoki

Hallitusneuvos
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.