1742/2015

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 12 § ja 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 13 §:n 1 momentti asetuksessa 1093/2013, seuraavasti:

12 §
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) vankiterveydenhuollon yksiköstä annetussa laissa (1635/2015) ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987) tarkoitetut tehtävät;

2) pelastuslaissa säädetyt metsäpalojen tähystykseen liittyvät tehtävät.

Muiden aluehallintovirastojen tulee avustaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tehtävässä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huolehtii lisäksi peruspalvelujen arvioinnin valtakunnallisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.

13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät;

2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksyminen sekä elintarvikevalvonta, ensisaapumisvalvonta ja lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta sekä eläintautilain (441/2013) 85 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu eläintautivalvonta ja eläinsuojelulain (247/1996) 35 §:n 1 momentissa tarkoitetut tehtävät poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa;

3) Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa (1182/2011) tarkoitettuun tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.