1569/2015

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain (279/1959) 18 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 361/1993:

1 §

Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on suoritettava liikennevakuutuskeskukselle vuonna 2016 liikennevakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on yhteensä 9 053 920 euroa. Vakuutusyhtiöiden osuudet liikenneturvallisuusmaksusta määräytyvät niiden Suomessa vuonna 2016 saamien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa.

2 §

Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään 6 896 000 euroa Liikenneturvasta annetussa laissa (278/2003) tarkoitetulle Liikenneturvalle ja 48 420 euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle liikenneturvallisuustyöhön. Jäljelle jäävä 2 109 500 euroa on tarkoitettu liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön.

3 §

Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava 1 §:ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan liikennevakuutuskeskukselle neljännesvuosittain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotettavasti arvioiman vakuutusmaksutulon perusteella. Ensimmäinen ennakko on maksettava viimeistään 15 päivänä tammikuuta, toinen ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta, kolmas ennakko viimeistään 10 päivänä heinäkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10 päivänä lokakuuta.

Jos vakuutusyhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella lasketun lopullisen maksuosuuden ja vakuutusyhtiön maksamien ennakoiden erotus on positiivinen, on vakuutusyhtiön maksettava kyseinen erotus liikennevakuutuskeskukselle viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2017. Jos vakuutusyhtiön maksamien ennakoiden ja vakuutusyhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella lasketun lopullisen maksuosuuden erotus on positiivinen, on liikennevakuutuskeskuksen maksettava kyseinen erotus vakuutusyhtiölle viimeistään 20 päivänä heinäkuuta 2017.

Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenneturvalle ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle niiden osuudet liikenneturvallisuusmaksuista kahden vuorokauden kuluessa kunkin 1 momentissa mainitun ennakon eräpäivästä.

4 §

Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun tilityksistä sekä liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön tarkoitetun maksuosuuden käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017.

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2016 liikenneturvallisuusmaksun perimiseksi.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.