1520/2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 15 a §:n 5 momentin sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 18 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 1403/2015:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001), jäljempänä tukilaki, 15 a §:n mukaisesta väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta (väliaikainen tuki).

2 §
Vähämerkityksisen tuen vaikutus tuen määrään

Väliaikaista tukea voidaan myöntää enintään sellainen euromäärä, että väliaikaisen tuen ja muiden hakijalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 tarkoitettuna tukena maataloustuotteiden tuotannon alalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä määrää.

3 §
Tuen myöntämisen ajankohta

Väliaikainen tuki katsotaan myönnetyksi 2 §:ssä tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetyllä tavalla, jos tuen maksamisesta on annettu Maaseutuviraston määräys.

4 §
Tuen määrä

Väliaikaista tukea myönnetään enintään 0,42 prosenttia tukilain 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2014 kohdistuvan vieraan pääoman määrästä, josta on vähennetty osto- ja siirtovelat.

Väliaikaista tukea voidaan maksaa enintään 10,00 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu väliaikaisen tuen yhteismäärä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa säädettyä prosenttiosuutta alennetaan.

5 §
Tuen korotuksen määrä

Väliaikaisen tuen korotusta myönnetään enintään 1,29 prosenttia tukilain 15 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta investointikustannusten määrästä.

Väliaikaisen tuen korotusta voidaan maksaa enintään 5,00 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettu väliaikaisen tuen yhteismäärä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, 1 momentissa säädettyä prosenttiosuutta alennetaan.

6 §
Hakemuksen siirtäminen

Jos koko tilan hallinta on siirtynyt viimeistään 31 päivänä elokuuta 2015, tuki voidaan myöntää tilan jatkajalle.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2015

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.