552/2015

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2015) 2 §:n 19 kohta, 4 §:n 3 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja liite 1 seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


19) maidon suoramyynnillä tuottajan suorittamaa maidon myyntiä tai siirtoa suoraan kuluttajalle sekä tuottajan suorittamaa muiden maitotuotteiden myyntiä tai siirtoa.

4 §
Kasvintuotannon tukien määräytyminen

Pohjoista hehtaaritukea, yleistä hehtaaritukea ja nuorten viljelijöiden tukea ei makseta, jos peltoala ei ole eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 6 §:ssä säädetyn luonnonhaittakorvauksen edellytyksenä olevaa korvauskelpoista alaa.

7 §
Yleinen hehtaarituki

Yleistä hehtaaritukea ei makseta kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi, suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi tai luonnonniityksi ilmoitetuista peltoaloista tai kasvihuonealoista.


8 §
Nuorten viljelijöiden tuki

Nuorten viljelijöiden tukea ei makseta kasvimaaksi, hoidetuksi viljelemättömäksi pelloksi, suojavyöhykenurmeksi, suojakaistaksi, suojavyöhykkeeksi, luonnonlaitumeksi, tai luonnonniityksi ilmoitetuista peltoaloista tai kasvihuonealoista.

10 §
Maidon tuotantotuki

Tukea voidaan myöntää hakijan tuottamasta vuonna 2015 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai hakijan tuottaman maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.—28.2. senttiä/litra 1.3.—31.12. senttiä/litra
C1  9,2  7,7
C2  9,9  8,4
C2 pohjoinen ja saaristo 10,9 9,4
C3—P1 13,9 12,4
C3—P2 15,6 14,1
C3—P3, P4 18,2 16,7
C4—P4 22,9 21,4
C4—P5 32,1 30,6

12 §
Uuhista ja kutuista maksettavan tuen myöntämisen edellytykset

Uuhista maksettavan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että uuhista kertyy vähintään 2,0 tukeen oikeuttavaa eläinyksikköä.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2015.

Tuen myöntämisen edellytyksenä liitteen 1 enimmäismäärärajoitteiden mukaisesti on, että tukea koskevasta Euroopan komission päätöksestä ei muuta johdu.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että Euroopan komissio on hyväksynyt pohjoista tukea koskevan tukipäätösmuutoksen. Tämä ei kuitenkaan rajoita tuen ennakoiden maksamista.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

KOMISSION PÄÄTÖKSEN K(2009)3067 ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET
eläinyksikköä (ey)/ hehtaaria (ha)/tonnia (t) tuen määrä (miljoonaa euroa) keskimääräinen enimmäisyksikkötuki
Maito 1 776 765 t¹) 193,7 10,9 snt/kg
Märehtijät 181 000 ey 97,7
Nautaeläimet 546 euroa/ey
Uuhet ja kutut 584 euroa/ey
Hevoset 252 euroa/ey
Siat ja siipikarja²) 37,0 266 euroa/ey
Puutarhaviljely 25,4
Kasvihuonetuotanto 202,9 ha 11,3 euroa/m²
Puutarhatuotteiden   varastointi 18,5 euroa/m³
Kasvintuotanto 58,3
Yleinen hehtaarituki 881 825 ha 37 euroa/ha
Tiettyjen kasvien tuki³) 62 475 h 145 euroa/ha
Nuorten viljelijöiden tuki 36 euroa/ha
Metsämarjojen jasienten varastointi-tuki 0,10—0,42 euroa/ kg

¹) Tukikelpoinen enimmäistuotanto kalenterivuosien mukaan.

²) Tuotannosta irrotettu tuki, viitemäärä enintään 139 200 ey.

³) Muiden viljojen kuin ohran, kauran ja seosviljan viljelyalan sekä rapsin, muiden öljykasvien, valkuais- ja kuitukasvien, sokerijuurikkaan, tärkkelysperunan ja omenien viljelyn perusteella tukialueella C1, C2 ja C2 pohjoinen sekä avomaalla viljeltävien vihannesten viljelyn perusteella tukialueella C1—C4 maksettavat tuet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.