51/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisestä urheilijaeläkkeestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) 5 §:n nojalla:

1 §
Ylimääräisen urheilijaeläkkeen hakeminen

Ylimääräistä urheilijaeläkettä koskeva hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksessa mainittuun päivämäärään mennessä.

Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

2 §
Hakemus ja siihen liitettävät selvitykset

Hakemus ylimääräisestä urheilijaeläkkeestä on tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Eläkettä ei voi hakea toisen puolesta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta;

2) eläkepäätös ja tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta tai, mikäli hakija ei vielä saa eläkettä, työeläkeote, jossa tulee näkyä arvio tulevan eläkkeen suuruudesta;

3) lääkärin lausunto alle 60-vuotiailta työkyvyttömyyteen vetoavilta hakijoilta;

4) muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota.

3 §
Eläkkeen maksaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa tiedon myönnetyistä ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä Kevalle maksatusta varten.

Eläke maksetaan kuukausittain eläkkeensaajan ilmoittamalle pankkitilille.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2015.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2015

Puolustusministeri
Carl Haglund

Ylitarkastaja
Heidi Sulander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.