1025/2014

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 4 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien puhdasrotuisten nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen sekä risteytettyjen sikojen ja rekisteröityjen hevoseläinten jalostusarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä. 

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puhdasrotuisella naudalla nautaeläintä, mukaan lukien puhveli, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

2) puhdasrotuisella lampaalla ja vuohella lammasta tai vuohta, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

3) puhdasrotuisella sialla sikaeläintä, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

4) risteytetyllä sialla sikaeläintä, joka on tuotettu tarkoituksellisesti risteyttämällä puhdasrotuisten sikojen eri rotuja tai linjoja tai risteyttämällä risteytettyjä sikoja ja puhdasrotuisia sikoja taikka risteyttämällä risteytettyjä sikoja ja joka on merkitty risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön rekisteriin; sekä

5) rekisteröidyllä hevoseläimellä eläintä, joka on hevonen, aasi tai niiden risteytys ja joka on merkitty kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan.

3 §
Jalostusarvon määrittäminen

Jalostusarvon määrittämisessä käytettävien menetelmien on oltava yleisten eläinjalostusperiaatteiden mukaisia ja jalostusarvo on määritettävä seuraavasti:

1) puhdasrotuisten nautojen osalta komission päätöksen 2006/427/EY liitteen mukaisesti;

2) puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien osalta komission päätöksen 90/256/ETY liitteen mukaisesti;

3) puhdasrotuisten sikojen sekä risteytettyjen sikojen osalta komission päätöksen 89/507/ETY liitteen mukaisesti; sekä

4) rekisteröityjen hevoseläinten osalta eläinjalostustoiminnasta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjesäännön mukaisesti.

Kantakirjaa tai risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön on pidettävä saatavilla 1 momentissa tarkoitetuilla menetelmillä saadut tulokset ja määritetyt jalostusarvot sekä tiedot testattujen eläinten perinnöllisistä erikoispiirteistä ja virheistä.

4 §
Voimaatulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Komission päätös 2006/427/EY (32006D0427); EYVL N:o L169, 22.6.2006, s. 56
Komission päätös 89/507/ETY (31989D0507); EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 43
Komission päätös 90/256/ETY (31990D0256); EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 35

  Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.