841/2014

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen (1158/2002) 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 7 d §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti ja 7 d § asetuksessa 12/2011 seuraavasti:

3 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470—694 MHz. Lisäksi taajuusalue on käytettävissä radiomikrofoneihin.


6 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot  

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella 900 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kaksi ja 1800 MHz:n taajuusalueella kaksi tai kolme. 

7 d §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät  

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791—821 ja 832—862 MHz. Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella on kaksi tai kolme sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat lisäksi taajuusalueet 2 500—2 690 MHz koko maakunnan alueella ja 3 410—3 590 MHz alueellisesti.

  Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella on taajuusalueella 2500—2690 MHz 2—4 sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä on taajuusalue 694—790 MHz.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014. Sen 3 §:n 1 momentti ja 7 d §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017.

  Helsingissä  23 päivänä lokakuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Kaisa Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.