352/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 1 §:n 2 momentin ja 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään jalostukseen käytettävien puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) puhdasrotuisella sialla sikaeläintä, joka itse ja jonka vanhemmat ja isovanhemmat on joko merkitty saman rodun kantakirjaan tai rekisteröity kantakirjaa pitävän yhteisön pitämään kyseisen rodun rekisteriin ja on siten merkittävissä kantakirjaan;

2) risteytetyllä sialla sikaeläintä, joka on tuotettu tarkoituksellisesti risteyttämällä puhdasrotuisten sikojen eri rotuja tai linjoja tai risteyttämällä risteytettyjä sikoja ja puhdasrotuisia sikoja taikka risteyttämällä risteytettyjä sikoja, ja joka on merkitty risteytettyjen sikojen rekisteriä pitävän yhteisön rekisteriin;

3 §
Puhdasrotuiset siat

Puhdasrotuisen sian polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) kantakirjaa pitävän yhteisön nimi;

2) kantakirjan nimi;

3) eläimen kantakirjanumero;

4) eläimen yksilötunnus;

5) eläimen merkitsemistapa;

6) eläimen syntymäpäivä, rotu ja sukupuoli;

7) eläimen syntymäkarjan omistajan nimi ja osoite;

8) omistajan nimi ja osoite;

9) eläimen polveutuminen: isän, isän isän ja isän emän sekä emän, emän isän ja emän emän kantakirjanumerot;

10) eläimen, sen vanhempien ja isovanhempien yksilötestien tulokset tai tuotostiedot ja jalostusarvon arvioinnista saadut tulokset sekä arvioinnin suorittaja; tulokset voidaan ilmoittaa todistuksen liitteessä; sekä

11) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa edellytetyt tiedot voidaan ilmoittaa puhdasrotuisten jalostussikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta annettua komission päätöksen 89/503/ETY, jäljempänä komission päätös 89/503/ETY, liitteessä I olevan todistusmallin mukaisesti.

4 §
Puhdasrotuisten sikojen siemenneste

Puhdasrotuisen sian siemennesteen polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot luovuttajaeläimestä;

2) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräyspäivä; sekä

3) sperman keräysaseman ja vastaanottajan nimi ja osoite.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 89/503/ETY liitteessä II olevan todistusmallin mukaisesti.

Suomessa käytettäväksi tarkoitetun puhdasrotuisen sian siemennesteen osalta voidaan yksittäistä siemenannosta koskeva polveutumistodistus korvata sellaisella julkisesti saatavilla olevalla luettelolla, josta käy ilmi 1 momentin 1—2 kohdassa edellytetyt tiedot.

5 §
Puhdasrotuisten sikojen munasolut ja alkiot

Puhdasrotuisen sian munasolun ja alkion polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot luovuttajaeläimestä ja alkioiden osalta myös hedelmöittäjäeläimestä;

2) munasolun ja alkion yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

3) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

4) munasolujen ja alkioiden määrä, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu tai alkio; munasolujen on tällöin oltava peräisin samasta luovuttajaeläimestä ja alkioiden samasta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä; sekä

5) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 89/503/ETY liitteessä III (munasolut) ja IV (alkiot) olevan todistusmallin mukaisesti.

6 §
Risteytetyt siat

Risteytetyn sian polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) rekisteriä pitävän yhteisön nimi;

2) eläimen rekisteröintinumero;

3) eläimen yksilötunnus;

4) merkitsemistapa;

5) eläimen syntymäpäivä, geneettinen tyyppi tai linja ja sukupuoli;

6) eläimen syntymäkarjan omistajan nimi ja osoite;

7) omistajan nimi ja osoite; sekä

8) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa risteytettyjen sikojen, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden todistuksesta annetun komission päätöksen 89/506/ETY, jäljempänä komission päätös 89/506/ETY, liitteessä I olevan todistusmallin mukaisesti.

Tiedot samaa sukuperää olevista risteytetyistä sioista, joilla on sama alkuperä ja sama määräpaikka, voidaan antaa yhdessä todistuksessa, joka on eläinlähetyksen mukana.

7 §
Risteytettyjen sikojen siemenneste

Risteytetyn sian siemennesteen polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot luovuttajaeläimestä;

2) siemennesteen yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

3) sperman keräysaseman ja vastaanottajan nimi ja osoite; sekä

4) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 89/506/ETY liitteessä II olevan todistusmallin mukaisesti.

Suomessa käytettäväksi tarkoitetun risteytetyn sian siemennesteen osalta voidaan yksittäistä siemenannosta koskeva polveutumistodistus korvata sellaisella julkisesti saatavilla olevalla luettelolla, josta käy ilmi 1 momentin 1—2 kohdassa edellytetyt tiedot.

8 §
Risteytettyjen sikojen munasolut ja alkiot

Risteytetyn sian munasolun ja alkion polveutumistodistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot luovuttajaeläimestä ja alkion kyseessä ollen myös hedelmöittäjäeläimestä;

2) munasolun ja alkion yksilöintitiedot ja keräyspäivä;

3) alkioiden keräysryhmän tai alkioiden tuotantoryhmän sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

4) munasolujen ja alkioiden määrä, jos yhdessä oljessa on useampi kuin yksi munasolu tai alkio; munasolujen on tällöin oltava peräisin samasta luovuttajaeläimestä ja alkiot samasta luovuttaja- ja hedelmöittäjäeläimestä; sekä

5) todistuksen myöntämispäivä ja -paikka sekä todistuksen myöntäjän allekirjoitus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan ilmoittaa komission päätöksen 89/506/ETY liitteessä III (munasolut) ja IV (alkiot) olevan todistusmallin mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 88/661/ETY (31988L0661); EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 96
Komission päätös 89/503/ETY (31989D0503); EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 96
Komission päätös 89/506/ETY (31989D0506); EYVL N:o L 247, 23.8.1989, s. 108

  Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Berit Korpilo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.