807/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1266/2010) 3 §:n 2 momentti, 4 ja 5 § sekä 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Neuvottelukunta

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, jotka edustavat tulosohjaavia ministeriöitä ja muita viranomaisia ja viraston keskeisiä sidosryhmiä. Lisäksi neuvottelukunnassa on viraston pääjohtaja ja henkilöstön edustaja. Kullekin jäsenelle on määrättävä henkilökohtainen varajäsen.


4 §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Pääjohtaja nimittää välittömässä alaisuudessaan toimivan toimintayksikön päällikön.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämää monipuolista kokemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

6 §
Sijaisten määrääminen

Pääjohtajan sijaisen määrää työ- ja elinkeinoministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

  Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos
Johanna Lähde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.