562/2013

Annettu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (388/2013) 2 §:n nojalla:

1 §

Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta Strasbourgissa 24 päivänä tammikuuta 2001 tehty eurooppalainen yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 26 päivänä helmikuuta 2013 ja tasavallan presidentti 3 päivänä toukokuuta 2013.

 Yleissopimuksen 12 artiklan perusteella Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 30 päivänä toukokuuta 2013 Strasbourgissa ja talletti samana päivänä hyväksymiskirjan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (388/2013) tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 62/2013)

  Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Lainsäädäntöneuvos
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.