217/2013

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (22/2013) 2 § ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 180/2013, sekä

muutetaan 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 180/2013, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus  (18/2013), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (19/2013), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (20/2013).


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013   

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.