180/2013

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (22/2013) 1 § ja 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (18/2013), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (19/2013), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (20/2013);

4) vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (21/2013);

5) vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston asetus (171/2013).

2 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sekä kotieläintalouden tukien hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset sekä sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemukset toimitetaan sen kunnan  maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2013.

  Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.