50/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän  alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta  tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja  sopimuksen  soveltamisesta  annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Lappeenrannassa 27 päivänä toukokuuta 2010 tehty sopimus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2012 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 7 päivänä joulukuuta 2010 ja tasavallan presidentti on ratifioinut sen 4 päivänä helmikuuta 2011. Ratifioimiskirjat on vaihdettu Moskovassa 17 päivänä tammikuuta 2012.

2 §

Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettu laki (104/2011) tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2012.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2012.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/2012)

  Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.