1566/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus Kotimaisten kielten keskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään Kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain (1403/2011) 9 §:n nojalla:

1 §
Johtajan kelpoisuusvaatimukset

Kotimaisten kielten keskuksen johtajalla tulee olla tohtorin tutkinto, perehtyneisyys keskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

2 §
Johtajan nimittäminen

Keskuksen johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö.

3 §
Ruotsinkielinen yksikkö

Keskuksessa on ruotsinkielisille toiminnoille oma yksikkö.

4 §
Neuvottelukunnan jäsenmäärä ja jäsenten valinta

Keskus asettaa neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään kahdeksan ja enintään kaksitoista jäsentä. Jäsenistä yhden tulee edustaa keskuksen henkilöstöä.

5 §
Kielilautakuntien jäsenmäärä ja jäsenten valinta

Keskuksen johtaja kutsuu neuvottelukuntaa kuultuaan kuhunkin lautakuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Sekä suomen että ruotsin kielen lautakunnassa yhden jäsenen tulee kuulua keskuksen henkilöstöön.

Johtaja nimeää jäsenten keskuudesta kullekin lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitusneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.