1387/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2011) 5 §:n 1, 2 ja 3 momentti seuraavasti:

5 §
Tuen suuruus

Perunantuotannon tukea myönnetään enintään 289 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna sellaiselta viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotanto-alueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella lisätukea myönnetään lisäksi 2 §:n 2—6 kohdassa tarkoitetulle tuotannolle enintään 63 euroa hehtaarilta tai, jos viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus viljelyalalta tuotetun perunan markkinoinnista, enintään 81 euroa hehtaarilta.Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2011.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.