1287/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 

Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin ja 67 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin niistä on 13 c §:n 2 momentti laissa 575/2011:

1 §
Peleihin osallistuminen

Raha-automaattiyhdistyksen toimeenpanemiin rahapeleihin osallistutaan maksamalla Raha-automaattiyhdistyksen määräämä pelimaksu. Pelaaminen voi tapahtua pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa tai sähköisesti välitettävinä etäpeleinä.

2 §
Pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet

Pelaajille on kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain maksettava voittoina keskimäärin 70—99,9 prosenttia kokonaisvaihdosta.

3 §
Voittojen pyöristäminen

Pelimaksuista pelaajalle maksetun voiton pyöristämiseen sovelletaan, mitä euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetussa laissa (890/2000) säädetään.

4 §
Perimättä jääneet voitot

Jollei voittoa ole peritty arpajaislain (1047/2001) 47 §:n 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, siirtyvät näin maksamatta jääneet varat maksettaviksi voittoina eri rahapelien myöhemmillä pelikierroksilla Raha-automaattiyhdistyksen määräämällä tavalla viimeistään perimisajan päättymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

5 §
Pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien ja kasinopelien lajit ja enimmäismäärät

Pelipisteissä saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 18 600 raha-automaattia.

Erityisissä pelisaleissa saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 3 900 raha-automaattia sekä yhteensä enintään 500 kasinopeliä ja niihin rinnastettavia pelejä, joita pelaamalla voi voittaa rahaa.

Pelikasinoissa saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 800 raha-automaattia sekä yhteensä enintään 120 kasinopeliä ja niihin rinnastettavia pelejä, joita pelaamalla voi voittaa rahaa.

6 §
Erityisten pelisalien enimmäismäärä

Erityisiä pelisaleja saa olla enintään 120 kappaletta.

7 §
Pelikasinoiden lukumäärä ja sijaintipaikka

Raha-automaattiyhdistys saa harjoittaa pelikasinotoimintaa yhdessä pelikasinossa Helsingin kaupungin alueella sekä yhdessä pelikasinossa Itä-Suomen alueella.

8 §
Pelikasinon aukioloaika

Pelikasino saa olla avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä kello 12:sta kello 04:ään. Se on kuitenkin pidettävä yleisöltä suljettuna pitkäperjantaina ja jouluaattoillasta kello 18:sta lukien 24 tunnin ajan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Jukka Tukia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.