46/2011

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006, seuraavasti:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 182 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2011 siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan viljelijän ilmoittaman tai mahdollisessa valvonnassa hyväksytyn sokerijuurikkaan vuoden 2011 viljelyalan perusteella. Tukea myönnetään enintään sille sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikasalalle, jonka viljelijä on vuonna 2011 ilmoittanut Maaseutuviraston määräämällä lomakkeella.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 350 euroa hehtaarilta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila 

Neuvotteleva virkamies
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.