658/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen (1158/2002) 3 §:n 2 momentti, 7 §:n 3 momentti ja liite, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti ja liite asetuksessa 1330/2007 ja 7 §:n 3 momentti asetuksessa 378/2009 sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a ja 7 a – 7 d § seuraavasti:

3 §
Televisioverkot

Toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan kaksi kanavanippua.


3 a §
Kognitiiviset radioverkot

Kognitiivisten radiojärjestelmien toimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz. Ne eivät kuitenkaan saa suojausta muulta radioliikenteeltä, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä muulle radioliikenteelle.

7 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuusalueilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan. Teleyritys, jolla on oikeus kolmannen sukupolven matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuusalueilla 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia myös kolmannen sukupolven pitkän aikavälin kehitystekniikan (LTE) käyttöön.

7 a §
Digitaalinen laajakaistainen 2000 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 2000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2010―2025 MHz.

Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella 2000 matkaviestinverkkoja on yksi.

7 b §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 452,425―456,925 MHz ja 462,425―466,925 MHz.

Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella 450 matkaviestinverkkoja on yksi.

7 c §
Digitaalinen laajakaistainen 800 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 800 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 790―862 MHz.

7 d §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien toimintaan käytettävä taajuusalue on koko maakunnan alueella 2500―2690 MHz ja alueellisesti 3410―3590 MHz.

Maakunnan alueella maakuntahallituksen suostumuksella on taajuusalueella 2570―2620 MHz yksi ja taajuusalueilla 2500―2570 MHz ja 2620―2690 MHz kolme sähköisten viestintäpalveluiden järjestelmää.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

Taajuuksien käyttösuunnitelma Ahvenanmaan maakunnassa

1. Televisiotoiminta

Kanava ERP (kW)
25 30
35 30

2. Radiotoiminta

Taajuus (MHz) Paikkakunta
88,6 Sund
91,3 Sund
93,1 Sund
94,1 Maarianhamina
95,0 Sund
95,9 Maarianhamina
97,1 Sund
100,3 Sund
101,8 Jomala
102,3 Sund
102,8 Jomala
104,3 Maarianhamina
104,9 Sund
105,2 Hammarland
107,2 Maarianhamina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.