Säädökset alkuperäisinä: 2009

1800/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1799/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta
1798/2009
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1797/2009
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
1796/2009
Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
1795/2009
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1794/2009
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1793/2009
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1792/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
1791/2009
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1790/2009
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1789/2009
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1788/2009
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1787/2009
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1786/2009
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1785/2009
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1784/2009
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1783/2009
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1782/2009
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1781/2009
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
1780/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1779/2009
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräämisestä
1778/2009
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämisestä
1777/2009
Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
1776/2009
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1775/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
1774/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1773/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
1772/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa annetun asetuksen kumoamisesta
1771/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1770/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
1769/2009
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa  myönnettävän valtionavustuksen perusteista
1768/2009
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta
1767/2009
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 6 a §:n kumoamisesta
1766/2009
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1765/2009
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1764/2009
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1763/2009
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1762/2009
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1761/2009
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1760/2009
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1759/2009
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1758/2009
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta
1757/2009
Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a §:n muuttamisesta
1756/2009
Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
1755/2009
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta
1754/2009
Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta
1753/2009
Laki vakuutusyhtiölain 29 luvun 2 §:n muuttamisesta
1752/2009
Laki osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta
1751/2009
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.