Säädökset alkuperäisinä: 2009

1050/2009
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1049/2009
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
1048/2009
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1047/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1046/2009
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1045/2009
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1044/2009
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishausta
1043/2009
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2010
1042/2009
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1041/2009
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1040/2009
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1039/2009
Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1038/2009
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
1037/2009
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1036/2009
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1035/2009
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2009
1034/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1033/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1032/2009
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1031/2009
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta
1030/2009
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1029/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1028/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25―32 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1027/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1026/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1025/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1024/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1023/2009
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1022/2009
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta
1021/2009
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1020/2009
Verohallinnon päätös vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1019/2009
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1018/2009
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
1017/2009
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta
1016/2009
Laki isyyslain muuttamisesta
1015/2009
Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1014/2009
Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1013/2009
Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1012/2009
Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1011/2009
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1010/2009
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1009/2009
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1008/2009
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
1007/2009
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1006/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1005/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1004/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n muuttamisesta
1003/2009
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1002/2009
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
1001/2009
Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.