1789/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta 8 päivänä lokakuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (735/2009) 22 ja 23 § sekä 28 §:n 2 momentti ja

muutetaan 2 §:n 3 momentti ja 26 §:n 3 momentti sekä asetuksen liite seuraavasti:

2 §
Valtiontukea koskevan yhteisön lainsäädännön soveltaminen ja ohjelmasta rahoitettava tuki

Myönnettäessä tukea 4 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin sovelletaan lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hyväksymisestä ohjelmakaudeksi 2007—2013 tehtyä komission päätöstä K(2007) 3779.

26 §
Tuen muoto ja enimmäismäärä

Edellä 4 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin investointeihin avustuksena myönnettävä tuki myönnetään Euroopan yhteisön osaksi rahoittamana Manner-Suomen maaseutuohjelmassa hyväksytyin rajoituksin ja muu osa kohteen tuesta yksinomaan kansallisista varoista. Muihin investointeihin tarkoitettu avustus myönnetään kokonaan kansallisista varoista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

 Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari  

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.