1668/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luotettavasta todisteesta eräissä Suomen sisäisissä tavaran tiekuljetuksissa

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 6 a momentin nojalla:

1 §

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 6 a § 3 momentissa tarkoitettuna luotettavana todisteena pidetään selvitystä, jossa on seuraavat tiedot kansainvälisestä kuljetuksesta ja jokaisesta sitä seuranneesta Suomen sisäisestä kuljetuksesta:

1) lähettäjän nimi ja osoite;

2) liikenteenharjoittajan nimi ja osoite;

3) vastaanottajan nimi ja osoite sekä toimituspäivä, kun tavarat on toimitettu;

4) tavaroiden haltuunottopaikka ja -aika sekä määräpaikka;

5) tavaralajin yleisesti käytetty nimitys ja pakkaustapa sekä, kun on kyse vaarallisistatavaroista, tavaran yleisesti hyväksytty nimitys sekä kollien määrä, niiden erityismerkinnät ja numerot;

6) tavaran kokonaismassa tai sen määrä muulla tavoin ilmaistuna;

7) moottoriajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 13 päivään toukokuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.