1381/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä 17 päivänä kesäkuuta 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (440/2009) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Maidon tuotantotuen maksaminen

Tuen maksamisen edellytyksenä kuluttajille suoraan myydystä maidosta on, että tuottaja on toimittanut suoramyynti-ilmoituksen edelliseltä tuotantojaksolta viimeistään Maaseutuviraston määräämänä ajankohtana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Tuottaja voi halutessaan hakea tuen maksua myös tuotantojaksoa lyhyemmältä ajanjaksolta jo tuottamansa litramäärän perusteella palauttamalla ennakkoilmoituksen suoramyynnistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Suoramyynti-ilmoitus on kuitenkin aina palautettava. Ennakkoilmoituksilla mahdollisesti ilmoitettu virheellinen tuotanto korjataan vastaamaan suoramyynti-ilmoituksen tietoja ja lopullinen tuki määräytyy korjattujen tietojen perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.