1034/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2009) 5 §:n 1, 2 ja 3 momentti seuraavasti:

5 §
Tuen suuruus

Perunantuotannon tukea myönnetään enintään 274 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna sellaiselta viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella lisätukea myönnetään lisäksi 2 §:n 2―6 kohdassa tarkoitetulle tuotannolle enintään 60 euroa hehtaarilta tai, jos viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu perunanviljelysopimus viljelyalalta tuotetun perunan markkinoinnista, enintään 86 euroa hehtaarilta.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Paula Lehtomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.