466/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvon renkaiden nastoista 20 päivänä toukokuuta 2003 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (408/2003) 2–4 ja 7 § seuraavasti:

2 §
Nastojen lukumäärä ja asennus

1. Nastarenkaassa saa olla enintään 50 nastaa yhtä renkaan vierintäkehän metriä kohden.

2. Nastojen kärkien ulkonemien keskiarvo saa uudessa nastarenkaassa tai kiinnitettäessä käytettyyn renkaaseen uusia nastoja olla kevyessä kuorma-autonrenkaassa ja henkilöautonrenkaassa enintään 1,2 mm ja kuorma-autonrenkaassa enintään 1,5 mm.

3 §
Nastan tyyppihyväksyntä

1. Nastarenkaassa käytettävien nastojen tulee olla hyväksyttyä tyyppiä. Nastassa saa olla vain yksi kärki, joka ei saa olla terävä tai putkimainen. Nastan tyyppihyväksyntää haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta.

2. Nastan tyyppihyväksynnän ehtona on, että henkilöautonrenkaassa nastan staattinen pistovoima 1,2 mm:n ulkonemalla mitattuna on enintään 120 N ja että nastan massa on enintään 1,1 g. Kevyessä kuorma-autonrenkaassa nastan edellä tarkoitettu pistovoima saa olla enintään 180 N ja massa enintään 2,3 g sekä kuorma-autonrenkaassa vastaavasti 1,5 mm:n ulkonemalla mitattuna 340 N ja 3,0 g.

3. Ajoneuvohallintokeskus voi hyväksyä käytettäväksi myös nastan, joka ei täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia, tai joka on tarkoitettu nastarenkaaseen, jonka nastojen lukumäärä tai nastojen asennus poikkeaa 2 §:ssä säädetyistä vaatimuksista. Edellytyksenä on, että tällainen nastarengas ei kuluta tienpäällystettä enempää kuin tässä asetuksessa 2 §:ssä ja 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset täyttävillä nastoilla varustettu nastarengas. Tällaisen nastarenkaan hyväksyntään sovelletaan, mitä 7 §:ssä säädetään.

4 §
Mittauksen suorittaja

1. Nastan pistovoima ja nastarenkaan tienpäällysteelle aiheuttama kuluminen on mitattava puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jolla on riittäväksi katsottava ja asianmukainen mittauslaitteisto.

7 §
Tietylle renkaalle tarkoitettu nasta

1. Jos nasta on kooltaan tai muilta pistovoimaan vaikuttavilta ominaisuuksiltaan sellainen, että se on tarkoitettu vain tietylle rengasmerkille tai -koolle, riittää, että nasta testataan siihen yhteensopivan renkaan kanssa noudattaen muilta osin, mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään. Näin testatun nastan tyyppihyväksyntä on voimassa vain käytettäessä nastaa siihen yhteensopivan renkaan kanssa.

2. Jos nasta poikkeaa 3 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyistä vaatimuksista taikka nastamäärä tai nastojen asennus poikkeavat 2 §:ssä säädetyistä vaatimuksista, nastalle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä tienpäällysteelle aiheutuvan kulumisen luotettavasti mittaavan testin perusteella. Näin testatun nastan tyyppihyväksyntä on voimassa vain käytettäessä nastaa tyyppihyväksyntään liitettyjen rengasta, nastamäärää ja nastojen asennusta koskevien ehtojen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Asetuksen 2 §:n 1 momenttia sovelletaan renkaisiin, jotka on valmistettu 1 päivänä heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen. Sitä ennen valmistettujen renkaiden nastamäärään voidaan soveltaa myös tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Juha Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.