450/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/09 16.6.2009 1.7.2009

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 77 2005.

Komission direktiivi98/68/EY (31998L0068); EYVL N:o L 261, 24.9.1998, s. 32
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (32004R0882); EUVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 (32005R0183); EUVL N:o L 35, 8.2.2005, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 273/2008 (322008R0273); EUVL N:o L 88, 29.3.2008, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 152/2009 (32009R0152); EUVL N:o L 54, 26.2.2009, s. 1

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Erityisasiantuntija
Eeva Saarisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.