443/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

lisätään 31 päivänä elokuuta 2006 rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (751/2006) uusi 4 a §, seuraavasti:

4 a §
Kansainväliset rautatiereitit

Ratahallintokeskuksen on varauduttava tarjoamaan rautatieyrityksille kansainvälisiä rautatiereittejä viimeistään 11 kuukautta ennen seuraavan liikenteen aikataulukauden alkua valmistelemalla niitä tarvittavilta osin yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden rataverkon haltijoiden kanssa. Ratahallintokeskuksen on otettava ratakapasiteetin jakamisessa mahdollisuuksien mukaisesti huomioon tässä pykälässä tarkoitetut kansainväliset rautatiereitit.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.