417/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2009

Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Helsingin vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut kesäkuun 7 päivänä 2009 toimitettujen europarlamenttivaalien tuloksen. Seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi Euroopan parlamentin jäseniksi parlamentin seuraavaksi toimikaudeksi:

Lopullinen vertausluku Äänimäärä
1. Euroopan parlamentin jäsen, 386 416.000 66 033
varatuomari
Ville Itälä,
Turku
2. Varatuomari, 316 798.000 80 156
Euroopan parlamentin jäsen
Anneli Jäätteenmäki,
Helsinki
3. Pastori 292 051.000 71 829
Mitro Repo,
Helsinki
4. Valtiotieteiden maisteri, 232 388.000 130 715
kansanedustaja
Timo Soini,
Espoo 5. Kansanedustaja, 206 439.000 58 926
maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Heidi Hautala,
Helsinki
6. Euroopan parlamentin jäsen, 193 208.000 51 508
filosofian lisensiaatti
Eija-Riitta Korhola,
Helsinki
7. Euroopan parlamentin jäsen, 158 399.000 39 444
kasvatustieteiden maisteri
Hannu Takkula,
Rovaniemi
8. Kansanedustaja 146 025.500 45 325
Liisa Jaakonsaari,
Oulu
9. Euroopan parlamentin jäsen, 128 805.333 51 493
kauppatieteiden maisteri
Sirpa Pietikäinen,
Hämeenlinna
10. Puoluesihteeri, 116 194.000 53 803
kauppatieteiden maisteri
Sari Essayah,
Paimio
11. Yhteiskuntatieteiden maisteri, 105 599.333 37 330
kauppatieteiden maisteri
Riikka Manner,
Varkaus
12. Tekniikan lisensiaatti, 103 219.500 57 032
Euroopan parlamentin jäsen
Satu Hassi,
Tampere
13. Valtiosihteeri, 101 453.000 16 887
kauppatieteiden maisteri
Carl Haglund,
Espoo

Euroopan parlamentin jäsenen paikan tullessa avoimeksi tulevat varajäseniksi numeroiden 1, 6 ja 9 kohdalla johtaja, filosofian tohtori Risto E.J. Penttilä, Helsingin kaupungista, numeroiden 2, 7 ja 11 kohdalla agrologi, maanviljelijä Lasse Hautala, Kauhajoen kaupungista, numeroiden 3 ja 8 kohdalla valtiotieteiden tohtori, kansanedustaja Kimmo Kiljunen, Vantaan kaupungista,

numeroiden 4 ja 10 kohdalla filosofian maisteri, mediatutkija Sampo Terho, Helsingin kaupungista, numeroiden 5 ja 12 kohdalla työministeri, kauppatieteiden tohtori Tarja Cronberg, Polvijärven kunnasta sekä numeron 13 kohdalla toimittaja Nils Torvalds, Helsingin kaupungista.

Vaaleissa annettujen äänien kokonaismäärä on 1 672 434.

Tähän päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tämä kuulutus on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä vaalipiirilautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Helsingin hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite:
PL 120 Ratapihantie 9
00521 Helsinki Helsinki

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2009

Puheenjohtaja
Timo Erikäinen

Sihteeri
Esko Sorvali

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.