268/2009

Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta 22 päivänä tammikuuta 2009 annetun asetuksen (22/2009) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Vuodelta 2009 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002) ja

a) palkka on maksettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2009:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaaliturva- eläke- vakuutus-
maksu- maksua maksua
prosentti % %
2,801 28,597 71,403
5,001 60,008 39,992
5,901 66,107 33,893

b) palkka on maksettu 1 päivänä huhtikuuta 2009 tai sen jälkeen:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaaliturva- eläke- vakuutus-
maksu- maksua maksua
prosentti % %
2,00 0,000 100,000
4,20 52,381 47,619
5,10 60,784 39,216

2) palkan maksajana on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työnantaja ja

a) palkka on maksettu ennen 1 päivää huhtikuuta 2009:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaaliturva- eläke- vakuutus-
maksu- maksua maksua
prosentti % %
3,851 48,065 51,935

b) palkka on maksettu 1 päivänä huhtikuuta 2009 tai sen jälkeen:

työnantajan kansan- sairaus-
sosiaaliturva- eläke- vakuutus-
maksu- maksua maksua
prosentti % %
3,05 34,426 65,574
2 §

Vuodelta 2009 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 22,2 %
2) sairausvakuutusmaksua 77,8 %

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tilitettäviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.