245/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 12 päivänä helmikuuta 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (76/2009) 1 § ja 2 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 6 ja 7 momentti, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten ja ilmoitusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (40/2009), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (41/2009), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (42/2009)

4) vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettu valtioneuvoston asetus (43/2009)

5) vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (44/2009);

6) vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (45/2009);

7) vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (166/2009);

8) vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta annettu valtioneuvoston asetus (182/2009).

2 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien, ympäristötuen kansallisen lisäosan, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, kotieläintalouden tukien sekä sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemukset, osallistumisilmoitukset ja kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.


Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus ja 6 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitetaan sille työ- ja elinkeinokeskukselle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2009.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.