22/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1114/2005:

1 §

Vuodelta 2009 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on yksityinen työnantaja tai valtion liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002)

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
2,801 28,597 71,403
5,001 60,008 39,992
5,901 66,107 33,893

2) palkan maksajana on muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajansosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
3,851 48,065 51,935
2 §

Vuodelta 2009 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 36,2 %
2) sairausvakuutusmaksua 63,8 %
3 §

Vuonna 2009 kertyvistä, vuoteen 2008 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 38,5 %
2) sairausvakuutusmaksua 61,5 %
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2009 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.